Maa-aines ja maansiirto

Toimitamme maa-aineksia asiakkaidemme tarpeisiin Pokenharjun soranottopaikalta. Voit olla meihin yhteydessä milloin vain ja jättää tilauksen maa-aineksen toimittamisesta Kokkolan alueella ja lähikunnissa.

Toimitamme soraa,  hiekkaa, mursketta ja pyöreitä luonnonkiviä sekä muuta ainesta suoraan asiakkaan kohteeseen. 

Käytössämme on täysperävaunurekkoja, joiden avulla saadaan suurikin määrä maa-ainesta toimitettua kohteeseen nopeassa ajassa. Huolehdimme tarvittaessa kaiken maansiirtoon liittyvästä urakoinnista.

Ota yhteyttä

Maa-aineisten toimitus Kokkolan alueella

Toimitamme maa-aineksia suoraan soranottopaikalta asiakkaidemme kohteisiin. Kysy lisää muista maa-aineksista ja niiden saatavuudesta.

Kysy lisää

Hiekka

Toimitamme hiekkaa esimerkiksi hiekkalaatikoihin, työmaille, uimarantojen ehostamiseen ja moneen muuhun käyttötarkoitukseen. Hiekkaa toimitetaan pienissä ja suurissa erissä Kokkolaan ja lähialueille nopealla toimituksella.

Kivituhka

Kivituhkaa käytetään piharakentamisen yhteydessä pihojen ja kulkuteiden reunustamiseen. Kivituhkaa saa pienissä ja suurissa erissä kaikkialle Kokkolan ja lähikuntien talousalueella. Nopea toimitus.

Sora

Toimitamme hyvää ja laadukasta soraa kaikenlaiseen rakentamiseen. Soraa voidaan käyttää mm. salaojien yhteydessä. Ota yhteyttä, meillä on erittäin nopea toimitus.

Soramurske

Toimitamme soramursketta asiakkaillemme Kokkolaan ja alueen muihin kuntiin. Olemme toimitusvarma ja nopea kumppani.

Seulakivi

Seulakivet sopivat esimerkiksi pihan ja puutarhan katteeksi. Seulakiviä käytetään myös sokkeloiden vieruksiin ja luiskiin. Tilaa seulakivet meiltä! Nopea ja varma toimitus.

Pyöreä luonnonkivi

Luonnonkiviä voidaan käyttää pihalla ja puutarhassa mm. koristeina. Ne toimivat myös hyvin muurikivinä. Luonnonkivi on ekologinen valinta ja toimii monipuolisena materiaalina. Tilaa pyöreät luonnonkivet meiltä!

Turvahiekka

Toimitamme hiekkaa esimerkiksi leikkikentille. (Kuva tulossa)

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

PTR-Kuljetus Oy (2042707-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Päivi Rahkonen
0500 126 004
paivi.rahkonen@ullava.fi

Henkilörekisterin nimi

PTR-Kuljetus Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

PTR-Kuljetus Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
paivi.rahkonen@ullava.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna